เทสโก้เครดิตการ์ด
Thai English
คำถามพบบ่อย
  หน้าหลัก > บัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ > คำถามพบบ่อย
คำถามพบบ่อย
 
 
 
 
       ธุรกรรมเกี่ยวกับบัตร  
     
     
       คำถาม: วิธีการเปิดใช้บัตรสินเชื่อ เทสโก้ พรีเมียร์  
       คำตอบ: สมาชิกบัตร สามารถทำรายการเปิดใช้บริการบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ที่หมายเลข 02-627-8488
 
     
       คำถาม: สอบถามสถานะใบสมัครบัตรสินเชื่อเทสโก้ โลตัส พรีเมียร์   
       คำตอบ: ติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการเทสโก้ โลตัส โทร. 1712  
 
  กด 1 เทสโก้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
  กด 3 เทสโก้ พรีเมียร์
  กด 1 สอบถามรายการส่งเสริมการขาย, สมัครสมาชิกใหม่, สอบถามผลสมัครหรือผลการสมัครสินเชื่อเงินสด
  กด 3 สอบถามผลการสมัคร
 
     
       คำถาม: บัตรหายทำอย่างไร   
       คำตอบ: ติดต่อศูนย์บริการเทสโก้ โลตัส โทร. 1712  
 
  กด 1 เทสโก้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
  กด 3 เทสโก้ พรีเมียร์
  กด 3 แจ้งบัตรหาย, ไม่ได้รับบัตร, หรือติดต่อสอบถามเรื่องรหัสต่างๆ
  กด 1 แจ้งบัตรหาย
 
     
       คำถาม: ขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีทำอย่างไร  
       คำตอบ: ติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตร หรือทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติ ศูนย์บริการเทสโก้ โลตัส โทร. 1712  
 
  กด 1 เทสโก้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
  กด 3 เทสโก้ พรีเมียร์
  กด 4 สอบถามวงเงินคงเหลือ และยอดชำระขอสำเนาใบแจ้งยอดบัญชี , ขอเพิ่มวงเงิน
 
                   โดยสมาชิกสามารถเลือกให้ส่งเอกสาร  ใบแจ้งยอดบัญชีให้ส่งทางโทรสารหรือทางไปรษณีย์  
     
       คำถาม: หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการสมาชิกบัตรสินเชื่อ เทสโก้ พรีเมียร์ และเวลาทำการ   
       คำตอบ: ศูนย์บริการเทสโก้ โลตัส โทร. 1712  
 
  โทร. 1712 ตลอด 24 ชม.
  กด 1 เทสโก้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
  กด 3 เทสโก้ พรีเมียร์
   
 
     
     
   
  ขึ้นบน