เทสโก้เครดิตการ์ด
1712
Thai English
โปรโมชั่น
  หน้าหลัก > บัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่า > โปรโมชั่น > โปรโมชั่น ณ ร้านค้าชั้นนำ > ช้อปปิ้ง ณ ร้านค้าชั้นนำ > อื่นๆ
ช้อปปิ้ง ณ ร้านค้าชั้นนำ
 
 
โปรโมชั่นประจำเดือน ท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม ประกันชีวิตและกองทุนรวม อื่นๆ
 
     
  อื่นๆ  
     
   
 
 
 ดาวน์โหลด PDF
 
   
  บิลเพย์เม้นท์  
  22 พ.ค. - 31 ต.ค. 56  
     
  จ่ายบิลลุ้น BMW ตั้งแต่ 22 พ.ค.- 31 ต.ค. 56  
  พิเศษ! ชำระบิลใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า รับ 2 สิทธิ์ (เฉพาะขำระผ่านเทสโก้ บิลเพย์เม้นท์ เท่านั้น)  
  ชำระบิลที่เทสโก้ โลตัส และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขาทั่วประเทศ  
  “1 ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ ลุ้น BMW 5 เดือน 5 คัน”  
  รางวัลรถยนต์ยี่ห้อ บีเอ็มดับเบิลยูรุ่น X1 sDrive 18i มูลค่า 1,999,000 บาท 5 คัน ( เดือนละ 1 คัน )  
  มูลค่ารวมกว่า 9 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  
     
  ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่  
  www.tescolotus.com  
     
  เงื่อนไขการจับรางวัล :  
  ***รายการมอบโชคนี้จัดขึ้นโดยบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“เทสโก้ โลตัส”) ***  
  1. รายการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าเทสโก้ โลตัส ที่มาชำระค่าธรรมเนียมการจ่ายบิลที่ห้างเทสโก้ โลตัส  
      ห้างเทสโก้ โลตัส คุ้มค่า ห้างตลาดโลตัส และเทสโก้ โลตัสเอ็กซ์เพรส ทุกสาขาทั่วประเทศ  
  2. สิทธิ์ในการเข้าร่วมชิงโชค 1 สิทธิ์ หมายถึง สิทธิ์ในการส่งบัตรชิงโชค 1 ใบ โดยลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมการจ่ายบิล  
      ไม่ว่าจำนวนเท่าไรก็ตาม จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัล จำนวน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ เท่านั้น ทางบริษัทฯจะนำหมายเลข  
      ของผู้ชำระค่าธรรมเนียมของผู้ร่วมรายการพิมพ์เป็นชิ้นส่วนเพื่อนำมาจับรางวัลผู้โชคดี และสำหรับฉลากชิ้นส่วน  
      จะมีการทำลายทิ้งทุกครั้ง หลังจากมีการจับรางวัลในแต่ละครั้งไปแล้ว  
  3. ลูกค้าบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า และ บัตรสินเชื่อ เทสโก้ โลตัส พรีเมียร์ ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมชิงโชค 2 สิทธิ์ หมายถึง  
      สิทธิ์ในการส่งบัตรชิงโชค 2 ใบ โดยลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมการจ่ายบิลไม่ว่าจำนวนเท่าไรก็ตาม จะได้รับสิทธิ์  
      เข้าร่วมชิงรางรัล จำนวน 2 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ เท่านั้น  (ยกเว้นการจ่ายบิลผ่านเครื่องรูดบัตร หรือจ่ายบิลออนไลน์  
     ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงรางวัล)  
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชำระค่าธรรมเนียมการบริจาค การสมทบทุนให้กับกลุ่มมูลนิธิ และ / หรือ การบริจาค  
      เพื่อการกุศลทุกรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้  
  5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่า  
      ของรางวัลตามกฎหมาย (คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544) และกรณีผู้โชคดีได้รับรางวัลเป็นรถยนต์  
      จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนและจดทะเบียนรถยนต์, ค่า พรบ. และประกันภัยรถยนต์ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม  
      ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้เองเป็นเงินสดทั้งหมด  
     
     
     
 
     
   
  กลับหน้าหลัก   ขึ้นบน